Από ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι εκάστοτε κυβερνήσεις επέλεξαν, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, να εφαρμόσουν ένα σύστημα εργασιακών σχέσεων στο οποίο οι όροι και συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων να τυγχάνουν διαπραγμάτευσης μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων. Όπως είναι γνωστό, οι διαπραγματεύσεις αυτές καταλήγουν σε συμφωνίες οι οποίες συνομολογούνται μεταξύ εργοδοτών και συντεχνιών και ονομάζονται συλλογικές συμβάσεις.

Το πιο πάνω σύστημα εργασιακών σχέσεων αποτέλεσε τη ραχοκοκαλιά πάνω στην οποία στηρίχθηκε το οικονομικό θαύμα του Κυπριακού Κράτους από το 1960 και εντεύθεν. Αρχικά, το 1960, έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη του νέου κράτους, το 1974, βοήθησε στο να ξεπεραστεί ο σκόπελος της τουρκικής εισβολής και, πρόσφατα, μας ενίσχυσε την προσπάθειά μας να ξεπεράσουμε την οικονομική κρίση. Το πλεονέκτημα του συστήματος αυτού είναι το γεγονός ότι έχει την ευελιξία να προσαρμόζεται στις εκάστοτε μακροοικονομικές και μικροοικονομικές συνθήκες.

Εκ γενετής όμως, στο πιο πάνω υγιές σώμα των Κυπριακών εργασιακών σχέσεων αφέθηκε να δημιουργηθεί ένα καρκίνωμα. Το  καρκίνωμα αυτό είναι ένα μέρος της αγοράς εργασίας όπου δεν εφαρμόζονται οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις.  Το κομμάτι αυτό είναι ο δημόσιος τομέας: ο τομέας δηλαδή όπου εργοδοτούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι σε Υπουργεία, συμπεριλαμβανομένων των Τμημάτων και Υπηρεσιών τους καθώς και σε Ανεξάρτητες Υπηρεσίες του Κυπριακού κράτους.

Έτσι και ενώ ο ιστός που ονομάζεται συλλογικές διαπραγματεύσεις αναπτύχθηκε ραγδαία στον ιδιωτικό τομέα εξυπηρετώντας την οικονομία, στο δημόσιο τομέα η φορά ανάπτυξής του ήταν αντίστροφή. Από την ανεξαρτησία, θεωρήθηκε λανθασμένα ότι το κράτος πρέπει να έχει το πάνω χέρι σε σχέση με τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης στο δημόσιο τομέα. Η θεώρηση αυτή ρίζωσε εντός του νέου κράτους παρά το γεγονός ότι είχε τις ρίζες της στην αποικιοκρατία η οποία ως αυταρχικό καθεστώς εφάρμοζε με άμεσο ή έμμεσο τρόπο τις μονομερείς αποφάσεις του στέμματος στα εργασιακά δρώμενα του τόπου.

Ως εκ των πιο πάνω, οι εργαζόμενοι, μέσω των συντεχνιών τους, περιορίστηκαν σε διαβούλευση και όχι σε διαπραγμάτευση με την εργοδοτική πλευρά. Διαχρονικά, η παρωχημένο αυτή κατάσταση αντί εκσυγχρονίζεται συνεχώς επιδεινώνεται. Η διαβούλευση της αγγλοκρατίας αντί να διανθίζεται σταδιακά με τις πιο δημοκρατικές διαδικασίες της διαπραγμάτευσης, με τα χρόνια, «εμπλουτίστηκε» με περισσότερες μονομερείς αποφάσεις της εργοδοσίας. Όπως είναι αναμενόμενο, η ευχέρεια των εκάστοτε κρατούντων για έκδοση μονομερών αποφάσεων αποτέλεσε και αποτελεί μέσο χειραγώγησης των πολιτών με τελικό σκοπό τη ψηφοθηρία. Έτσι, καταντήσαμε όπως οι εργασιακές σχέσεις του δημόσιου τομέα λειτουργούν ανάλογα με τις πολιτικές συνθήκες και τις εκάστοτε φιλοδοξίες των πολιτικών.

Σήμερα, το επίσημο σύστημα εργασιακών σχέσεων στο δημόσιο τομέα περιορίζεται στο πλαίσιο της διαβούλευσης ενώπιον της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού, γνωστής με τα αρχικά ΜΕΠ. Φυσικά, ακόμη και η υποτυπώδης διαβούλευση που διεξάγεται ενώπιον της, στις πλείστες περιπτώσεις παρακάμπτεται, με αποτέλεσμα τα εργασιακά των δημοσίων υπαλλήλων να αποφασίζονται μονομερώς από κρατικούς φορείς όπως είναι η Βουλή των Αντιπροσώπων και οι Υπουργοί. Οι φορείς αυτοί νομιμοποιούν τις αποφάσεις τους επικαλούμενοι την πραγματοποίηση άτυπων διαβουλεύσεων με κάποιες Συντεχνίες.

Τα πιο πάνω αποτελούν σχήμα οξύμωρο για ένα κράτος το οποίο προωθεί και ισχυρίζεται ότι είναι υπέρμαχος των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Από τη μια, στον ιδιωτικό τομέα προωθεί και έχει ως προτεραιότητά του τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, αλλά όταν πρόκειται για τα του οίκου του θεωρεί ότι, ως εργοδότης πλέον, πρέπει να αποφασίζει μονομερώς για τα εργασιακά.

Στη βάση των πιο πάνω, είναι καιρός, όπως το Κράτος να λάβει αποφάσεις σε σχέση με τη δημόσια υπηρεσία. Είναι καιρός, η Μικτή Επιτροπή Προσωπικού να μετεξελιχθεί σε ένα όργανο πραγματικής διαπραγμάτευσης και σύναψης συλλογικών συμβάσεων μεταξύ του κράτους και των εργαζομένων. Είναι καιρός, όπως το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, ως το αρμόδιο κυβερνητικό Τμήμα, εγκύψει επί του θέματος και να εισηγηθεί λύσεις που να ενισχύουν τη συλλογική διαπραγμάτευση στο δημόσιο τομέα.

Η Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ) επείγεται για λύσεις. Οι λύσεις αυτές πρέπει να είναι σύγχρονες. Πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους εργαζόμενους οι οποίοι μέσω των Συντεχνιών τους πρέπει να είναι ισότιμοι εταίροι με το κράτος κατά τη συλλογική διαπραγμάτευση. Επίσης, το κράτος οφείλει να λάβει υπόψη τη βούληση των ολοένα και αυξανόμενων μελών των ανεξάρτητων συντεχνιών του δημόσιου τομέα τα οποία διεκδικούν τη θέση που τους ανήκει.

Ο Ξένιος Μάμας είναι μέλος του Δ.Σ. της ΑΣΔΥΚ

Περισσότερα ΝΕΑ

 • Ο Αναστασιάδης πλέον δεν μπορεί να πατά σε δύο βάρκες…! – Του Στέφανου ΣΤΕΦΑΝΟΥ*
  Ο Αναστασιάδης πλέον δεν μπορεί να πατά σε δύο βάρκες…! – Του Στέφανου ΣΤΕΦΑΝΟΥ* Οι εξελίξεις στο Κυπριακό ήταν αναμενόμενες και όσοι έχουν αιφνιδιαστεί σημαίνει ότι απλά δεν παρακολουθούν τα όσα ο ΓΓ του ΟΗΕ εδώ και καιρό διαμήνυε τόσο στις Εκθέσεις του όσο και διαμέσου των δηλώσεων που έκαναν οι εκπρόσωποί του. Ο ΓΓ του ΟΗΕ από πολύ νωρίς είχε κάνει γνωστές τις προθέσεις του. Από την Έκθεση που συνέταξε τον περασμένο Σεπτέμβρη για τα πεπραγμένα στο Κυπριακό. Εκεί με σαφήνεια διαμήνυσε ότι είναι έτοιμος να αναλάβει μια νέα πρωτοβουλία αν και εφόσον…
 • Η μεγαλύτερη πρόκληση για την Ε.Ε. και τις τοπικές αρχές- Του Άντρου Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ*
  Η μεγαλύτερη πρόκληση για την Ε.Ε. και τις τοπικές αρχές- Του Άντρου Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ* Διάλογος με τους ευρωπαίους πολίτες Μέχρι τις επερχόμενες ευρωεκλογές αναμένεται, για χάρη της έρευνας, να πραγματοποιηθούν 240 συγκεντρώσεις στα κράτη μέλη της Ε.Ε. με τη συμμετοχή 250 μελών της ΕτΠ και πάνω από 40.000 πολιτών. Στις πλείστες συγκεντρώσεις ακούγονται τόσο αρνητικά όσο και θετικά σχόλια για την Ε.Ε. Βέβαια, αυτό εξαρτάται από τη στάση, που τηρεί το εκάστοτε κράτος απέναντι στην Ε.Ε. Ωστόσο, η κύρια άποψη, που επικρατεί ανάμεσα στους πολίτες, είναι ότι η Ε.Ε. είναι απόμακρη από τα προβλήματα…
 • Οι αρχές αποδοτικής ρύθμισης στον τομέα της ενέργειας - Του Δρ Ανδρέα Πουλλικκά*
  Οι αρχές αποδοτικής ρύθμισης στον τομέα της ενέργειας - Του Δρ Ανδρέα Πουλλικκά* Γράφει: Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς, Πρόεδρος Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Διεθνώς η σύσταση μίας Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την αποτελεσματική προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες τεχνολογικές εξελίξεις και τις συνθήκες της αγοράς ενέργειας. Επιπλέον, ο κατάλληλος καθορισμός και διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ της Κυβέρνησης και της Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, με ρητές αναφορές στη σχετική νομοθεσία, είναι ζωτικής σημασίας για μια σωστή και χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις ρύθμιση. Συνάμα, πρέπει να υπάρχει η πολιτική βούληση που θα επιτρέπει στην…
 • Πιλότοι … αναλαμβάνουν και καθήκοντα αεροσυνοδού! Σερβίρουν καφέ και φαγητό!Του Φίλιου Φυλακτού
  Πιλότοι … αναλαμβάνουν και καθήκοντα αεροσυνοδού! Σερβίρουν καφέ και φαγητό!Του Φίλιου Φυλακτού Του Φίλιου ΦΥΛΑΚΤΟΥ, Προέδρου της ΠΟΕΔ Είναι εξωπραγματικό, παράλογο και πολύ επικίνδυνο ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, ο πιλότος, να εγκαταλείπει τη θέση του, τα καθήκοντά του για να αναλάβει και καθήκοντα αεροσυνοδού! Η εικόνα του πιλότου που κυβερνά λίγο το αεροσκάφος, που σερβίρει και για λίγο φαγητό και στη συνέχεια καφέ στους επιβάτες, αποτυπώνει αυτό που ακριβώς συμβαίνει με τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων και των Νηπιαγωγείων, όπου εκτός από τα διοικητικά/διευθυντικά καθήκοντα που έχουν να επιτελέσουν,…
 • Διαλύεται το Δημόσιο Σχολείο με παρωχημένες αντιλήψεις «εξορθολογισμού» ! Του Φίλιου Φυλακτού*
  Διαλύεται το Δημόσιο Σχολείο με παρωχημένες αντιλήψεις «εξορθολογισμού» ! Του Φίλιου Φυλακτού* Με αντιλήψεις παρωχημένων εποχών, «του δασκάλου της έδρας» και «αποφασίζω και διατάζω» άρχισε να ξεγυμνώνεται η Δημόσια Εκπαίδευση. Με απίστευτη προχειρότητα και χωρίς οποιαδήποτε εκπαιδευτική τεκμηρίωση. Το μοναδικό κριτήριο είναι η εξοικονόμηση χρημάτων. Τα χαμένα δισεκατομμύρια ευρώ στις μαύρες τρύπες, που έχουν όμως ονοματεπώνυμο, δεν τους ενοχλούν. Τα σκορπούν και χρεώνουν τους πολίτες. Τόσο απλό! Το κόστος που έχει η Εκπαίδευση, η Αγωγή και η Παιδεία των παιδιών μας και η Εκπαιδευτική Πολιτική που ακολουθείται ενοχλούν! Η πολύπλευρη ανάπτυξη των…

About US

H gnomionline είναι το ειδησεογραφικό portal της Εβδομαδιαίας Πολιτικής Εφημερίδας «ΓΝΩΜΗ» με κύρια αποστολή την ενημέρωση των επισκεπτών του για τα μεγάλα γεγονότα της τρέχουσας επικαιρότητας.

Είναι δομημένη σε κατηγορίες για εύκολη αναζήτηση από τους χρήστες, με κυριότερα πεδία τα εξής: Πολιτική, οικονομία, συνδικαλιστικά, ιδεολογικά, πολιτισμός, επιστήμη, τεχνολογία, περιβάλλον, υγεία, αθλητισμός.

 

Πρωτοσελιδο

Επικοινωνια

 • Λουτρακίου 3Β,2027,Στρόβολος
 • ΤΗΛ: 22311873 , FAX: 22316793
 • gnomi.newspaper@cytanet.com.cy
Top